Vellen van bomen


Afbeelding van bomen
Klik voor meer foto's!

Veel bomen staan op een verkeerde plaats in de tuin en moeten, bijvoorbeeld om veiligheidsredenen, worden ingesnoeid of zelfs verwijderd. Het verwijderen van een boom kan vanaf de grond gebeuren, al klimmend of met behulp van een hoogtewerker. Nadat de boom is ingesnoeid of verwijderd, kunnen wij het hout verhakselen. Indien u dat wenst, kan dit hakselhout gebruikt worden als houtschors tussen de beplanting. Dat is ideaal om op een ecologische manier het onkruid tegen te gaan. Voor dit snoeiwerk gebruiken we een professionele Vandaele houthakselaar. Vóór we van start gaan met het vellen van de boom, raden wij u aan om zich bij uw gemeente te informeren of er al dan niet een vergunning vereist is voor het vellen van de boom in kwestie.